Sign In
Library Appearance & Safety
  Excellent  Good Poor 
  123Don't know
1. Clear signage 
2. General cleanliness of Library 
3. Cleaniness of restrooms 
4. Safety of library in general 
5. Safety of library stairways 
What do you like least about the building?   https://aothuntees.com/ - Đơn vị cung cấp sản phẩm đồng phục uy tín như áo thun công ty,áo thun đồng phục, áo thun quảng cáo, áo khoác, nón, móc chìa khóa uy tín chất lượng tại Việt Nam.
What do you like the best about the building? Also in https://365clo.com
Other comments on the building: Diễn đàn trường Marie Curie https://mariecurie.biz - Diễn đàn trường Bùi Thị Xuân https://buithixuan.info